Počnite koristiti P2P platformu.
Registracija je besplatna i uzet će vam samo nekoliko minuta vašeg vremena.

Na P2P platformi se kao članovi mogu registrirati hrvatski pravni subjekti koji imaju otvoren transakcijski račun
kod jedne od hrvatskih banaka ili štedionica.